Sagsbehandling børn og unge

Lær hvordan du kan følge Social- og Boligstyrelsens anbefalinger til at sikre kvalitet i sagsbehandlingen for børn, unge og familier i udsatte positioner. Anbefalingerne er baseret på barnets lov og forsknings- og erfaringsbaseret viden, og de giver dig vejledning og værktøjer til at arbejde med fire pejlemærker for kvalitet: Inddragelse, faglig udredning, valg af indsats og opfølgning.

Kvalitet i sagsbehandlingen

Her kan du læse om Social - og Boligstyrelsens anbefalinger med konkrete råd og redskaber til at støtte børn, unge og familier i udsatte positioner.

 

Ledelsestilsyn

Her kan du læse mere om det tematiserede ledelsestilsyn, der kan understøtte implementering og korrekt brug af barnets lov.

 

Task Force

Her kan du læse mere om Den Permanente Task Force.

 

ICS-metoden

Her kan du læse mere om Integrated Children's System (ICS).