Epilepsi

Epilepsi kan have forskellige konsekvenser for den enkelte. Ca. 65 % bliver anfaldsfrie ved hjælp af medicin. Men prognosen afhænger meget af årsagen til epilepsien.

Mange mennesker med epilepsi lever aktive liv, hvor epilepsien ikke udgør den store hindring. Men det er veldokumenteret, at der er en overrepræsentation af mennesker med epilepsi, der har en forringet livskvalitet, og som lever med betydelige psykosociale vanskeligheder - som følge af epilepsien.

Inklusion i folkeskolen - elever med epilepsi

Lærere og pædagoger kan have mange spørgsmål, hvis der er en elev i klassen, som har epilepsi. Læs mere her. 

Om epilepsi

Mange mennesker med epilepsi lever aktive liv, tager uddannelse og deltager i arbejdslivet på linje med alle andre. Læs mere om epilepsi her.