Tilbudsportalen

Tilbudsportalen er en landsdækkende portal, som indsamler og udstiller oplysninger om plejefamilier og tilbud til mennesker med en funktionsnedsættelse eller et socialt problem.

Tilbudsportalen kan anvendes af sagsbehandlere til at fremsøge en række tilbud eller plejefamilier, der, med udgangspunkt i borgerens behov, retter sig mod borgerens specifikke problemstilling.

Den endelige matchning mellem en borger og et tilbud eller en plejefamilie sker ikke i Tilbudsportalen, men den er et værktøj til at finde et overskueligt antal relevante tilbud eller plejefamilier, som sagsbehandleren derefter kan undersøge nærmere.

Indberetning

Det er lovpligtigt for tilbuddene og plejefamilierne i Tilbudsportalen at indberette oplysninger til portalen, og tilbuddenes eller plejefamiliernes tilsynsførende myndighed skal godkende oplysningerne, før de offentliggøres på portalen.

Drift og support af Tilbudsportalen

  • Social-, Bolig- og Ældreministeriet har myndighedsansvaret for Tilbudsportalen. Ministeriet træffer blandt andet beslutninger om portalens finansiering, drift/udvikling samt varetager kontakten til portalens interessenter.
  • Social-, Bolig- og Ældreministeriet traf i 2017 beslutning om, at den tekniske drift og udvikling af Tilbudsportalen skulle overføres fra Social- og Boligstyrelsen til Erhvervsstyrelsen.
  • Erhvervsstyrelsen har udviklet en ny portalløsning, som blev sat i drift den 11. juni 2019.
  • Erhvervsstyrelsen driver supportfunktionen ift. Tilbudsportalen – og varetager den tekniske support (1st line) ift. Tilbudsportalen.
  • Social- og Boligstyrelsen varetager den socialfaglige support (2nd line support) ift. Tilbudsportalen, når den modtager henvendelser fra Erhvervsstyrelsen herom. Endvidere foretager Social- og Boligstyrelsen stikprøver ift. de indberettede oplysninger.

Gå til Tilbudsportalen

Har du brug for hjælp til indberetningen, kan du kontakte Erhvervsstyrelsens support af Tilbudsportalen.

Gå til Tilbudsportalens supportside

Senest opdateret 26-11-2020

Kontakt

Socialfaglig support af Tilbudsportalen