Børn

Her kan du danne dig et overblik over børneområdet. 

Anbringelse

Anbringelse uden for hjemmet er en af de hjælpeforanstaltninger, kommunen kan iværksætte efter serviceloven, når det vurderes, at det vil være det mest formålstjenstlige til at imødekomme den unges behov for hjælp. Anbringelsen kan ske både med og uden samtykke fra forældrene og den unge, der er fyldt 15 år.

Forebyggelse og tidlig indsats

Det er vigtigt at sætte tidligt ind med forebyggende indsatser for, at flere børn og unge i udsatte positioner oplever gode opvækstbetingelser, der indebærer trivsel, udvikling, sundhed og læring.

Overgreb

Voldelige, psykiske og seksuelle overgreb kan have alvorlige konsekvenser. Socialstyrelsens initiativer spænder fra opsporing af overgreb, revidering af de kommunale beredskaber, over en tværsektoriel indsats i børnehuse til professionel rådgivning.

Familier med stof- eller alkoholmisbrug

Social- og Boligstyrelsen arbejder på at udbrede gratis behandlingstilbud til børn, så de opnår bedre forudsætninger for en positiv udvikling og højere grad af livskvalitet.

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv

Børn og unge skal opleve at blive lyttet til og taget alvorligt. Videnscenteret skal bidrage til, at kommuner, regioner og andre aktører på det sociale område får redskaber og lettilgængelig viden, så de bedre kan inddrage og hjælpe udsatte og anbragte børn og unge og deres familier.

Barnets lov og Børnene Først

Børnene Først er en reform, som skal hjælpe sårbare og udsatte børn og familier bedre. Hjælpen skal gives tidligere og med den rette indsats fra start.

Skolegang og læring

En god skolegang er afgørende for, hvordan børn og unge klarer sig senere i livet. Desværre klarer mange udsatte børn og unge sig dårligere i skolen. Social- og Boligstyrelsen sætter derfor strategisk fokus på området og tilbyder viden og rådgivning.