Børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug

Der vurderes at være 122.000 børn og unge, der vokser op i en familie med alkoholproblemer. Social- og Boligstyrelsen arbejder på at udbrede gratis behandlingstilbud til børn, så de opnår bedre forudsætninger for en positiv udvikling og højere grad af livskvalitet.

Udgivelser

Her kan du finde udgivelser på området. 

Projekter og initiativer

Find information om projekter og initiativer som er relevante for familier med stof- eller alkoholmisbrug.