Multiple funktionsnedsættelser uden talesprog

Mennesker med multiple funktionsnedsættelser uden et talesprog lever med bevægevanskeligheder og har ofte sansefunktionsnedsættelser. Uden omgivelsernes aktive støtte til udvikling af samspil og kommunikation vil disse mennesker have svært ved at udvikle sig positivt og være uden reel indflydelse på eget liv.

Kortlægning af området multiple funktionsnedsættelser uden talesprog

Social- og Boligstyrelsen lavede i 2017 en kortlægning af målgruppe, metoder og indsatser for borgere med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog.

Metoder til indsatser ift. mennesker med multiple funktionsnedsættelser

En gennemgang af systematiske metoder, målrettet borgere med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog.