Sjældne handicap

Sjældne handicap forårsages oftest af medfødte, komplekse sygdomme. I Danmark defineres et handicap som "sjældent", når der ligger en genetisk betinget og hyppigt arvelig sygdom til grund, som er konstateret hos færre end 1.000 personer her i landet.

Forløbsbeskrivelse for børn og unge med sjældne handicap

Forløbsbeskrivelsen retter sig især mod forvaltning, kommunale mellemledere, skoleledelse og PPR, der arbejder med at planlægge og udvikle den undervisnings-/specialundervisningsmæssige og sociale indsats for målgruppen.

Udgivelser

Her kan du se og søge i Social- og Boligstyrelsens mange udgivelser.