Bolig

Her kan du få overblik over boligområdet. 

Almene boliger

Almene boliger er for alle. Herunder findes der familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger, der alle har forskellige udlejningsregler. 

Udsatte boligområder

Udsatte boligområder og parallelsamfund er boligområder præget af sociale problemer. De findes i større byer over hele landet. 

Effektivisering af den almene boligsektor

Der er stort politisk fokus på effektivisering af driften i den almene boligsektor. Driftsudgifterne til bolig er steget mærkbart hvilket resulterer i høje huslejer hvilket sætter beboernes økonomi under pres. 

Friplejeboliger

Friplejeboliger er et privat alternativ til plejeboligerne inden for den kommunale boligforsyning.

Byfornyelse

Med byfornyelse kan man højne boligstandarden og sikre sammenhæng og tryghed i byen. 

Bygge- og bofælleskaber

Bygge- og bofælleskaber er boformer, der bidrager til en større variation i botilbuddet, arkitektonisk mangfoldighed og gode rammer for fællesskab. Boformen kan endvidere understøtte det aktive naboskab og være med til at modvirke ensomhed.

Andelsboligers nøgleoplysninger

Oplysninger vedrørende indberetning af andelsboligers nøgleoplysninger

Puljer

Her kan du finde oversigt over åbne puljer på boligområdet. 

Materialer og dokumenter

Her kan du finde og søge i materialer, og dokumenter på boligområdet.

Nyheder

Her kan du finde nyheder fra boligområdet. 

Udgivelser

Her finder du Social- og Boligstyrelsens oficielle udgivelser på boligområdet.