Forebyggelse og tidlig indsats

For at flere børn og unge oplever gode opvækstbetingelser, er der behov for en tidlig målrettet indsats over for børn og unge, der er i en udsat position. Social- og Boligstyrelsen tilbyder rådgivning og formidler aktuel viden inden for området.

Om forebyggelse og tidlig indsats

Her kan du læse mere om de centrale elementer i arbejdet med en tidlig og forebyggende indsats.

Målgrupper

Her kan du læse mere om udvalgte målgrupper inden for arbejdet med forebyggelse og tidlig indsats.

Familiehus

Her kan du læse mere om Familiehusinitiativet.

Få mere at vide på social.dk

Vi opbygger en ny platform – social.dk – for data og viden på socialområdet. Du kan derfor finde mere viden om Forebyggelse og tidlig indsats der