Udsatte grønlændere

Der bor knap 17.000 grønlændere i Danmark. Et relativt stort mindretal har forskellige sociale problemer, fx alkoholproblemer eller hjemløshed. Nogle oplever stigmatisering.

Mødet med det offentlige

Nogle grønlændere oplever barrierer i mødet med myndigheder. Det kan skyldes både fordomme og fx sprogvanskeligheder.

Særlige sårbarheder

Særligt om alkoholmisbrug, hjemløshed, beskæftigelse, børnefamilier, nytilkomne og unge. 

Samarbejdsmodellen

Sådan kan der samarbejdes: Samarbejdsmodel for indsatser for udsatte grønlændere.

Erfaringer fra de store byer

Under "Strategien for socialt udsatte grønlændere i Danmark 2013 - 2016" har landets store byer udviklet deres indsatser.