Magtanvendelse

Det er magtanvendelse, når en borger ikke frivilligt medvirker til foranstaltningen. Alle former for magtanvendelse skal registreres og indberettes.

Skemaer til indberetning

Find skemaer til registrering og indberetning af magtanvendelse på voksenområdet samt skemaer til registrering og indberetning af indgreb over for domfældte med udviklingshæmning.

Rejsehold

Et nyt initiativ tilbyder støtte, i form af et rejsehold, som kan gennemføre rådgivnings- og kompetenceforløb med botilbud og forvaltninger.

Brug af magt - voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Alle former for brug af magt skal registreres og indberettes. Læs mere om lovgivningen om magtanvendelse. 

Voksne domfældte med udviklingshæmning

Den faglige tilgang i det socialpædagogiske arbejde er væsentlig i forhold til at undgå magtanvendelse overfor borgere med udviklingshæmning.