Sikre og sunde bygninger

Social- og Boligstyrelsen fastsætter regler og gennemfører initiativer, som kan skabe sikre og sunde bygninger. Styrelsen arbejder med en række områder i forhold til sikre og sunde bygninger, herunder bygningskonstruktioner, brandsikkerhed, indeklima, jordkanaler og klimatilpasning.

I bygningsreglementet fastsættes reglerne for byggeriet og gennem en løbende udvikling af kravene til sikkerhed og sundhed, er det Social- og Boligstyrelsens opgave at give byggeriets parter, borgere, kommuner m.fl. de bedste rammer for at opføre og indrette byggeri, som har et forsvarligt sikkerhedsniveau og et godt indeklima.

Social- og Boligstyrelsen har samtidig ansvaret for at udvikle og gennemføre en række initiativer på området, bl.a. radonhandlingsplan. Derudover udarbejder styrelsen løbende vejledninger, informationsmateriale og andre værktøjer.

Krav til bygningskonstruktioner

Social- og Boligstyrelsen fastsætter og udvikler regler for bygningskonstruktioner samt udarbejder løbende vejledninger i forhold til relevante emner, som vedrører konstruktioner.

Altaner

Her på siden kan du få viden om, hvad du kan gøre, hvis du er i tvivl om sikkerheden af din altan f.eks. ved tegn på begyndende skader og nedbrydning.

Krav til indeklima

Social- og Boligstyrelsen fastsætter med bygningsreglementet mindstekrav til indeklimaet i nybyggeri. Kravene omhandler hvordan bygninger skal opføres.