Unge og rusmidler

Danske unge har et relativt højt forbrug af rusmidler sammenlignet med unge i resten af EU. Men hvornår er der tale om et eksperimenterende forbrug, og hvornår er der tale om et behandlingskrævende misbrug? Og hvordan hjælpes unge med rusmiddelproblemer bedst?

Om unge og rusmidler

Brug, misbrug og omfanget af problemerne.

MOVE - hjælp til unge med misbrug

MOVE er en effektiv behandlingsmetode til unge med rusmiddelproblemer. Læs mere om metoden her. 

U18

U18 er en model for behandling af unge i alderen 15-25 år med et problematisk forbrug af rusmidler.

Mere viden

Vidensportalen, veldokumenterede indsatser og retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling.