ADHD

ADHD kan have stor indvirkning på menneskers muligheder for at fungere i hverdagslivet, og det kan have betydning for ens udvikling, sundhed og sociale relationer.

I takt med, at antallet af personer med ADHD er steget, og et stigende antal borgere oplever udfordringer med at mestre et komplekst hverdagsliv, er der kommet en øget efterspørgsel på indsatser, der imødekommer borgernes behov for støtte til at håndtere tilværelsen. Disse indsatser kan have et sundhedsfagligt, et pædagogisk-psykologisk og et socialt perspektiv. 

Emnesiderne her har mest fokus på ADHD i et socialt perspektiv, men alle tre perspektiver er vigtige af have for øje i forståelsen af ADHD og i tilrettelæggelsen af en sammenhængende og helhedsorienteret indsats.

 

R&R2-ADHD - en indsats til unge/voksne

Kommunale, regionale og private aktører har søgt om implementeringsstøtte, der indebærer gratis undervisning og certificering i R&R2-ADHD.

Hjælpemidler

Hvilke hjælpemidler kan være til gavn for personer med ADHD? Læs mere om relevante hjælpemidler her.

Den nationale ADHD-handleplan

Den nationale ADHD-handleplan giver viden og inspiration til at tilrettelægge og udvikle indsatsen til borgere med ADHD og tilsvarende vanskeligheder.

Få mere at vide på social.dk

Vi opbygger en ny platform – social.dk – for data og viden på socialområdet. Du kan derfor finde mere viden om ADHD der.