Hjerneskade

Erhvervet hjerneskade, også kaldet en senhjerneskade, er en skade på hjernen, som opstår på grund af sygdomme eller ulykker.

En erhvervet hjerneskade, også kaldet en senhjerneskade, er en skade på hjernen, som opstår på grund af sygdomme eller ulykker. En erhvervet hjerneskade er opstået 28 dage efter fødslen eller senere. 

Konsekvenserne af en erhvervet hjerneskade afhænger af, hvilke områder i hjernen som har taget skade, og hvor stort et område af hjernen der er beskadiget. Mennesker med en erhvervet hjerneskade kan derfor være meget forskellige og have forskellige funktionsnedsættelser og ressourcer. Et rehabiliteringsforløb vil derfor altid være individuelt tilrettelagt ud fra borgerens samlede livssituation. Mennesker med erhvervet hjerneskade kan i stort omfang blive hjulpet tilbage til en aktiv og meningsfuld tilværelse, dog ofte på nye præmisser.