Legionella

Legionærsygdom er en alvorlig lungebetændelse, forårsaget af bakterien Legionella. Sygdommen kan være livsfarlig specielt for ældre eller mennesker med svækket immunforsvar.

På de forskellige undersider kan man skabe sig et overblik over bakterien, smitterisici og forebyggelse af samme. Social- og Boligstyrelsens anbefalinger om smitteforebyggelse i relation til Legionella kan tages i brug, når der er mistanke om bakterier i vandrør, tapsteder eller diverse typer vandbeholdere

FAQ om legionærsygdom

Læs de mest stillede spørgsmål samt svar om legionærsygdom her.

FAQ om indberetning

Er man bygningsejer af en ejendom, der anvendes til sygehuse og plejehjem, skal man en gang hvert 3. år sikre, at der foretages kontrol via vandprøver, som analyseres for Legionella.

Information til borgeren

Legionærsygdom er en lungebetændelse forårsaget af bakterien Legionella. Læs mere om sygdommen her.

5 hurtige om legionærsygdom

Her kan du læse 5 hurtige om legionærsygdom så du ved hvordan at du forholde dig på fx rejser.