Effektiverisering

Da driftsudgifter over en årrække er steget mærkbart er der fokus på effektivisering af driften i den almene boligsektor. Høje driftsudgifter resulterer i høje huslejer, hvilket sætter beboernes økonomi under pres.

I juni 2016 indgik regeringen, KL og BL - Danmarks Almene Boliger en aftale om at sektoren skulle spare 1,5 mia. kr. inden 2020. Endnu en effektiviseringsaftale blev indgået mellem de tre parter i 2012 hvor sektoren i perioden 2020 til 2026 skal realisere driftsbesparelser for 1,8 mia. kr. hvoraf de 300.000 kr skal komme fra energieffektivisering.