Psykiske vanskeligheder

Psykiske vanskeligheder kan have store konsekvenser for den enkeltes trivsel og muligheder for at mestre eget liv bl.a. i forhold til sociale relationer, beskæftigelse og uddannelse, sundhed og hverdagsliv.

Mange mennesker oplever at få psykiske vanskeligheder ind på livet. Psykiske vanskeligheder kan optræde i mange grader.  Sværhedsgraden har, sammen med eventuelle andre problemstillinger i borgerens liv og livssituation, betydning for, hvilken indsats eller støtte der er behov for. Nogle får støtte via netværk, mens andre har brug for en socialfaglig indsats. Forskning viser, at mange kan komme sig helt eller delvist.

Få inspiration til omlægning af praksis til recovery-orienteret rehabilitering

Læs om recovery-orienteret rehabilitering m.v. og de konkrete værktøjer I kan bruge til at komme i gang med arbejdet.

 

Trivsel og tryghed på botilbud og boformer for hjemløse

Læs om de nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud m.v. og find redskaber til at understøtte implementering af retningslinjerne. 

Recovery og psykosocial rehabilitering

Recovery og psykosocial rehabilitering - to væsentlige begreber i processen at komme sig.

Få mere viden på social.dk

Find mere viden om psykiske vanskeligheder samt virksomme metoder og tilgange på vores nye platform - social.dk.