Kriminalitet

Hvis unge har en kriminel adfærd har det ikke kun betydning for trivsel og tryghed i det omgivende samfund, det er også til stor skade for de unges egen udvikling, trivsel og fremtidsmuligheder. Social - og Boligstyrelsen rådgiver kommuner og andre aktører om forebyggende indsatser på området og varetager blandt andet SSP-uddannelsen. Social - og Boligstyrelsen afdækker endvidere viden på området og udvikler og modner relevante indsatser på området.

SSP-Uddannelsen

Her findes projektbeskrivelsen for SSP-uddannelsen, med dertilhørende oplysninger. 

Projekter og initiativer

Social- og Boligstyrelsens projekter og initiativer som vedrører kriminalitet

Udgivelser om kriminalitet

Udgivelser fra Social- og Boligstyrelsen om kriminalitet.

Få mere at vide på Social.dk

Vi opbygger en ny platform – social.dk – for data og viden på socialområdet.