Unge

Her kan du få et overblik over ungeområdet.

Støtte til unge

Overgangen fra barn til voksen er en vanskelig periode for alle unge. For udsatte unge og i særlig grad for unge, der har været anbragt uden for hjemmet, kan overgangen til voksenlivet være ekstra svær. Mange anbragte unge har, når de bliver 18 år og anbringelsen ophører, stadig så store problemer, at de har vanskeligt ved at klare overgangen til et velfungerende voksenliv uden støtte.

Hjemløshed

Mange unge i hjemløshed mangler ikke bare en bolig, men har andre problemer. Trods deres ofte komplekse situation er der mange, der ikke opsøger hjælp eller benytter de traditionelle tilbud på hjemløshedsområdet. Omkring halvdelen af de unge, der er ramt af hjemløshed, overnatter som såkaldte sofasovere hos familie, venner eller bekendte.

Kriminalitet

Hvis unge har en kriminel adfærd, er det ikke alene til skade for deres trivsel og udvikling, men også for trivslen og trygheden i det omgivende samfund. Social- og Boligstyrelsen rådgiver kommuner og andre aktører om forebyggende indsatser på området og varetager blandt andet funktioner i forbindelse med ungdomssanktionen, de sikrede institutioner og dokumentation.

Psykisk sårbarhed

Mennesker med psykiske vanskeligheder eller lidelser udgør en bred gruppe af mennesker, hvis ressourcer og funktionsnedsættelser varierer meget.

Rusmidler

Danske unge har et relativt højt forbrug af rusmidler sammenlignet med unge i resten af EU. Men hvornår er der tale om et eksperimenterende forbrug og hvornår er der tale om et behandlingskrævende misbrug? Og hvordan hjælpes unge med rusmiddelproblemer bedst?

Anbringelse

Anbringelse uden for hjemmet er en hjælpeforanstaltning, som kommunen kan iværksætte, når det bliver vurderet, at dette er den mest formålstjenstlige måde at hjælpe barnet eller den unge på.