Udviklingshæmning

Udviklingshæmning viser sig allerede i barndommen, hvor sprog, motorik og sociale evner og færdigheder sjældent svarer til det, der ses hos jævnaldrende.

Mennesker med udviklingshæmning udvikler sig ikke så meget eller så hurtigt som andre. Det viser sig allerede i barndommen, hvor kognitive, sproglige, motoriske og sociale evner og færdigheder sjældent svarer til det, der ses hos jævnaldrende.

Funktionsniveauet spænder bredt, og inddeles efter forskellige sværhedsgrader. Der kan derfor være stor forskel på behovet for hjælp og støtte.

Nye veje til aktiviteter og ledsagelse

Flere kommuner iværksatte i 2015-2017 nye initiativer, rettet mod samvær og aktiviteter for mennesker med handicap. Læs om erfaringerne fra satspuljeprojektet.

Udviklingshæmning og medborgerskab

Social- og Boligstyrelsen har udviklet to undervisnings- og kursusmaterialer om medborgerskab, rettet direkte til unge og voksne med udviklingshæmning. Find materialerne her.