Synshandicap

Synshandicap dækker over blindhed og stærk svagsynethed. Synshandicap kan medføre udfordringer i forbindelse med bl.a. kommunikation, fysisk tilgængelighed, uddannelse og arbejdsliv.

Forløbsbeskrivelse på synsområdet

Forløbsbeskrivelsen indeholder anbefalinger til, hvordan kommunerne kan tilrettelægge en tidlig og virkningsfuld indsats for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

VISO: Faglig specialrådgivning til borgere og fagfolk

VISO yder faglig rådgivning til borgere og fagfolk på det mest specialiserede område. Rådgivning, der vedrører synshandicap, hører under VISO KaS.