Corona

Social- og ældreområdet er meget påvirkeligt af covid-19. Find inspiration, råd og retningslinjer her på portalen.

Velkommen!

Introduktion til portalen og kontaktoplysninger.
Oversigt over hotlines.

Generelle retningslinjer

Generelle retningslinjer på social- og ældreområdet i relation til covid-19.
Særskilt vejledning til samværstilbud o.l.

Specifikke målgrupper

Råd og anbefalinger om specifikke målgrupper og problemstillinger på social- og demensområdet

Idebank

Få inspiration til konkrete aktiviteter på social- og ældreområdet

FAQ

Find spørgsmål og svar om sårbare og udsatte grupper i forbindelse med coronavirus

Strategier mod ensomhed

Partnerskaberne på social- og ældreområdet har udarbejdet strategier til at modvirke ensomhed