Om Social- og Boligstyrelsens viden

Social- og Boligstyrelsen har en række redskaber, der på forskellig vis understøtter arbejdet med at udvikle og anvende evidens i den sociale indsats.

Redskaberne ligger nu på social.dk

Gå til siderne på social.dk