Udviklings- og Investeringsprogrammerne

Udviklings- og investeringsprogrammerne (UIP’erne) understøtter en mere vidensbaseret og effektfuld udvikling af metoder og indsatser, som viser gode resultater for borgerne, som efterspørges af sektoren, og som kan implementeres i bl.a. kommunerne.

I 2017 blev programmet på voksenområdet etableret og i 2019 fulgte programmet på børne- og ungeområdet. Begge programmer omfatter også borgere med handicap. Udviklings- og Investeringsprogrammerne dækker således hele socialområdet.

De seneste programmer blev vedtaget i 2023 og initiativerne heri løber frem til og med 2026.

Læs den politiske aftale om Udviklings- og investeringsprogrammerne

Strategi for Udvikling af Sociale indsatser

Initiativer iværksat i UIP følger systematikken for Social- Bolig- og Ældreministeriets Strategi for Udvikling af Sociale Indsatser (SUSI). Strategiens formål er at sikre et målrettet og systematisk udviklings- og implementeringsarbejde på det sociale område og udgør en solid ramme for Udviklings- og Investeringsprogrammerne. Kernen i strategien er en fasemodel, der består af fire faser, som al ny indsatsudvikling skal gennemgå, for at sikre, at de indsatser, der udvikles og udbredes, har den fornødne kvalitet. Er dette ikke tilfældet bremses indsatsudviklingen undervejs.

Læs mere om strategien for udvikling af sociale indsatser
 
Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet en drejebog, der giver en detaljeret gennemgang af udviklingen af nye sociale indsatser –  fra indledende screening, gennem modning og afprøvning til generel udbredelse. Drejebogen gør rede for hver af de i alt fire faser og beskriver, hvilke kriterier udviklingsarbejdet skal leve op til, for at en indsats kan overgå til den næste fase.

Drejebogen kan bruges af alle aktører, der arbejder med udviklingen af sociale indsatser.

Læs drejebogen for Udvikling af den sociale indsats
 
Filmen "Sociale indsatser, der virker - Om ’Strategi for Udvikling af den Sociale Indsats’" giver kommuner og andre aktører på det sociale område en indføring i Strategi for Udvikling af den Sociale Indsats (SUSI). I filmen sættes der fokus på indholdet i de fire faser, der definerer vejen fra identificering af et socialt problem til modning og afprøvning af en veldokumenteret indsats, som kan udbredes i hele landet.

Filmen fortæller derudover, hvad kommunerne får ud af at deltage i det fælles udviklingsrum med Social- og Boligstyrelsen og andre aktører, og hvordan de kan blive en del af initiativerne.

I filmen ”Sådan har vi arbejdet med at modne en indsats”, sættes der fokus på modningsfasen, som er en af de fire faser, som gennemgås i filmen ”Sociale indsatser, der virker – Om ’Strategi for Udvikling af den Sociale Indsats”.

Senest opdateret 02-06-2022

Aftalerne om UIP

De politiske aftaler om Udviklings- og investeringsprogrammet er indgået af satspuljepartierne.

Aftalerne er tilgængelige på Social- og Ældreministeriets hjemmeside

Se aftalerne om UIP

Kontakt Social- og Boligstyrelsen