Efteruddannelse på børne- og ungeområdet

Socialstyrelsen tilbyder nye efter- og videreuddannelsestilbud på børne- og ungeområdet. Uddannelserne skal styrke sagsbehandlingen og kvaliteten på området.

Børnekataloget

Her kan du læse mere om nye kurser og leverandører for Børnekataloget 2023-2026.

Masteruddannelsen

Her kan du læse mere om Masteruddannelsen i udsatte Børn og Unge.

Diplomuddannelsen

Her kan du læse mere om Den Sociale Diplomuddannelse på børne - og ungeområdet.

Forskningsprojekter

Her kan du læse mere om resultaterne fra de forskningsprojekter, som forsknings - og udviklingspuljen har støttet.