Tilgængelighed i byggeri

Tilgængelighed i byggeri reguleres i byggeloven. Her fremgår det af lovens formålsparagraf at loven bl.a. skal fremme handicaptilgængelig indretning af bebyggelse.

De første egentlige tilgængelighedskrav blev indført i 1972, og siden er der løbende kommet nye til.

I 2005 blev der indført skærpede bestemmelser om tilgængelighedsforbedringer ved ombygninger i eksisterende byggeri, og i 2008 blev der indført en lang række nye krav i bygningsreglementet, samtidig med at de eksisterende krav er blevet skærpet væsentligt.

Tilgængelighedsbestemmelserne findes hovedsagelig i bygningsreglementets kapitel 3 og omfatter bestemmelser om:

  • Niveaufri adgang til alle enheder i en bygnings adgangsetage,

  • Niveaufri adgang til enheder på bebyggelsens etager, handicapparkeringspladser, tilgængelig passage fra handicapparkeringspladserne til bygningen,

  • Handicaptoiletter (offentligt tilgængelige),

  • Elevatorer, som kan betjenes af kørestolsbrugere – kravet gælder kun for bygninger med 3 eller flere etager,

  • Teleslyngeanlæg i rum med fællesaktiviteter, mobile/trådløse teleslynger eller andre former for installationer (f.eks. i mødelokaler og ved skranker),

  • Etablering af kørestolspladser ved fastmonterede pladser

  • Tilgængelig skiltning og information i bygninger.
     

De enkelte regler fremgår af bygningsreglementet. Bekendtgørelsen kan findes nedenfor.

Læs mere i bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018 her

Nedenfor findes en oversigt over ændringsbekendtgørelser af bekendtgørelsen om bygningsreglement 2018 

Se bekendtgørelse nr. 1872 om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 

Se bekendtgørelse nr. 794 om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018

Se bekendtgørelse nr. 182 om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 

Bekendtgørelse nr. 1250 af den 13. december 2004 omhandler krav til ombygninger. Bekendtgørelsen kan findes nedenfor.

Læs mere i bekendtgørelsen om tilgængelighed ved ombygninger

Nedenfor findes en oversigt over ændringsbekendtgørelser af bekendtgørelsen om tilgængelighedsforanstaltninger i forbindelse med ombygninger i eksisterende byggeri.

Se bekendtgørelse nr. 54 om ændring af bekendtgørelse om tilgængelighed ved ombygninger

Se bekendtgørelse nr. 139 om ændring af bekendtgørelse om tilgængelighed ved ombygninger 

Kontakt

Byggeri