Renoveringer

Vidste du at, renoveringer frem for nedrivning og nybyggeri typisk er en investering, der gavner både din pengepung, klimaet og følelsen af at bo et sted, der netop er dit hjem?

Vil du vide mere om fordelene ved at renovere frem for at bygge nyt?

Ofte er det ikke nødvendigt at rive et eksisterende hus ned for at få opfyldt boligdrømmen. I mange tilfælde er det muligt at få opfyldt drømme og behov med en renovering, der samtidig er billigere og bedre for klimaet og ressourceknapheden.

Der er nemlig både økonomiske og klimamæssige fordele ved at renovere et enfamiliehus fremfor at rive ned og bygge nyt. Samtidig er der en særlig herlighedsværdi og materialekvalitet ved renoveringer af eksisterende huse. 

Økonomiske fordele

På kort sigt kan det synes dyrt at renovere. Men i mange tilfælde viser det sig at være en god investering, der både kan øge din boligs værdi og være billigere end at rive ned og bygge nyt. 

Klimamæssige fordele

Når du renoverer din bolig frem for at rive ned og bygge nyt, bidrager du også til den grønne omstilling. Byggeriet har nemlig et stort klimaaftryk og materialeforbrug. Dette aftryk kan vi nedbringe, hvis vi som samfund bliver bedre til at renovere vores boliger og udnytte eksisterende bygninger – i stedet for at rive ned og bygge nyt.

Søger du inspiration til renoveringer?

Så læs med i vores 10 cases, der eksemplificerer hvordan renovering af enfamiliehuse kan se ud. 
Casesamlingen er udarbejdet af Transition.

Bungalow fra 1939

Lille og utidssvarende bungalow renoveret til en lys og moderne bolig med dobbelt så meget areal

Statslånshus fra 1952

Energirenovering og rumfordeling

Parcelhus fra 1962

Bevaringsværdigt parcelhus renoveret med øje for både funktionalitet og æstetik

Slægtsgård fra 1910

Moderniseret slægtsgård med fokus på bevaring og genbrug

Parcelhus fra 1960

Parcelhus fra 60’erne var ”mulighedernes hus” for et moderne og fremtidssikret hjem

Murermestervilla

Murermestervilla omdannet til to-generationers villa med bæredygtighed i tankerne

Murermestervilla fra 1928

Renovering med fokus på bedre rumudnyttelse og indeklima

Bindingsværk fra 1850

Idyllisk gammelt bindingsværk renoveret til bedre planløsning og opvarmning med respekt for det originale hus og den gamle byggeskik

Parcelhus fra 1971

Energioptimeret og personliggjort parcelhus

Om indsatsen om renoveringer

Formidlingsindsatsen om fordele ved at renovere frem for at rive ned og bygge nyt er en del af national strategi for bæredygtigt byggeris initiativ 13 om helhedsvurdering ved renovering. 

Formidlingsindsatsen er udarbejdet af Transition og Advice.

Der blev den 5. marts afholdt et webinar om formidlingsindsatsen. Hvis du ønsker at se slides og webinar kan du kontakte Byggeri på byggeri@sbst.dk.

Læs mere om national strategi for bæredygtigt byggeri her

Kontakt

Byggeri