Gebyrer og afgifter

Social- og Boligstyrelsens tilsyn med byggeområdet er finansieret via gebyrer og afgifter.

Til dækning af Social- og Boligstyrelsens udgifter til bearbejdning af oplysninger om eftersyn og kontrol i henhold til byggelovens § 25 F, stk. 3, betaler forsikringsselskaberne et gebyr.
Gebyret er i 2024 330 kr.

Til dækning af kommunalbestyrelsens udgifter ved behandlingen af ansøgninger i henhold til byggeloven kan kommunalbestyrelsen opkræve et fast gebyr. Gebyret udgør i 2024 maksimalt 1.175 kr.

Til dækning af Social- og Boligstyrelsens godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand, opkræver Social- og Boligstyrelsen et gebyr efter regning på baggrund af medgået tid.

Gebyret opkræves løbende for sagsbehandlingen ved ansøgning om godkendelse, opretholdelse af godkendelse og fornyelse af godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand. Gebyr opkræves endvidere for tilbagekaldelse af godkendelse, hvis tilbagekaldelsen skyldes godkendelsesindehavers manglende overholdelse af betingelser for godkendelse. Timesatsen er i 2024 fastsat til 775 kr. pr. time. 

Gebyrerne er fastsat i bekendtgørelse nr. 1669 af 12/12/2023 om gebyrer på byggeområdet .

Læs mere i bekendtgørelse nr. 1669 om gebyrer på byggeområdet her 

 

 

Kontakt

Byggeri