Legionellaguiden

Legionærsygdom er en alvorlig lungebetændelse, forårsaget af bakterien Legionella. Legionella kan være livsfarlig specielt for ældre eller svækkede mennesker. Social- og Boligstyrelsen har derfor udarbejdet Legionellaguiden

I de senere år er der observeret en stigning i antallet af anmeldte tilfælde af legionærsygdom.

Borgere og professionelle bør derfor kende til bakterien og hvordan man kan forebygge smitte.

På siderne her kan man derfor finde information, som er målrettet bl.a. borgere, driftsansvarlige og sundhedspersonale. 

Styrelsen opfordrer til, at informationen bruges og udbredes til relevante kollegaer inden for eksempelvis teknik- og miljøforvaltningerne eller sygehusvæsnet, ligesom borgere også skal være meget velkomne til at dele med familie, venner eller bekendte.

På de forskellige undersider kan man skabe sig et overblik over bakterien, smitterisici og forebyggelse af samme.

Social- og Boligstyrelsens anbefalinger om smitteforebyggelse i relation til Legionella kan tages i brug, når der er mistanke om bakterier i vandrør, tapsteder eller diverse typer vandbeholdere.

Samtidig gælder forholdsreglerne særligt personer i risikogruppen, som består af ældre og kronisk syge personer.

Legionellaguiden kan altså benyttes som vejledning i tilfælde af, at man som eksempelvis privatperson, teknisk servicemedarbejder eller sundhedsmedarbejder, har brug for at tilegne sig eller videregive viden om Legionella.

Med en aktiv indsats og de korrekte forholdsregler kan man effektivt nedbringe forekomsten af Legionella-bakterien.

Du kan få mere information om Legionella i nedenstående informationsvideo.

Se informationsvideoen om Legionella her

Kontakt

Byggeri

Læs mere

For at læse mere om Legionella kan du downloade pjecen her med yderligere information om legionærsygdom. 

Læs mere her om legionærsygdom