Recovery-orienteret rehabilitering i socialpsykiatrien

Mange mennesker med psykiske vanskeligheder kan komme sig og leve et meningsfuldt liv, hvis de får den rette støtte og hjælp. Recovery-orienteret rehabilitering virker. Mange kommuner er derfor allerede i gang med at omlægge deres praksis i socialpsykiatrien til recovery-orienteret rehabilitering. Hér kan du finde inspiration til, hvordan jeres kommune kan udvikle og omlægge jeres praksis til tilgangen.

Hvad skal du gøre for at arbejde recovery-orienteret rehabiliterende?

Læs mere og find den guide, som passer til dig, og læs hvad du kan gøre.

Ønsker I et strategisk udviklingsforløb?

Kommuner har nu mulighed for at få hjælp til at omlægge den samlede socialpsykiatri mod recovery-orienteret rehabilitering, og derved sætte Borgeren ved roret.

Kurser og e-læring

Læs mere om vores aktuelle kurser og mulighed for e-læring.

Netværk for faglige ledere

Social- og Boligstyrelsen afholder et netværk for faglige ledere i socialpsykiatrien. Læs mere om, hvordan du kan blive en del af netværket.

Faglig tilgang

Recovery-orienteret rehabilitering er en faglig tilgang, der udspringer af socialpsykiatrien, men som er relevant for det samlede specialiserede voksenområde. Alle materialer her på side kan derfor med fordel anvendes af ledere og medarbejdere fx inden for udsatteområdet eller handicapområdet.