Byggeri

Her kan du få et overblik over byggeriområdet. 

Nyheder

Her kan du finde nyheder fra byggeriområdet. 

Byggeriets regler

Byggeriet i Danmark reguleres primært af byggeloven og bygningsreglementet. Byggeloven er den rammelov, som formulerer det overordnede formål med lovgivningen på byggeområdet. 

Byggepolitik

Styrelsen arbejder løbende med at støtte boligministeren med udvikling af byggepolitiske initiativer. Der arbejdes blandt andet med at gøre det lettere at bygge i Danmark og fremme vækst og produktivitet i byggeriet.

Byggesagsbehandling

En borger eller en virksomhed må ifølge byggeloven ikke påbegynde et byggeri, før kommunen har udstedt en byggetilladelse. Læs mere her.

Byggevarer

Som ansvarlig myndighed for byggevareforordningen, arbejder styrelsen løbende for, at kravene til byggevarer er med til at sikre et færdigt byggeri af høj kvalitet, med lavt energiforbrug, og som er sikkert og sundt at opholde sig i.

Bæredygtigt byggeri

Bæredygtigt byggeri handler om at understøtte et grønnere og mere bæredygtigt og kvalitetsbevidst byggeri, der samtidig er økonomisk bæredygtigt.

Eurocodes og Nationale Annekser

Udarbejdelsen af nye nationale annekser er igangsat på baggrund af den igangværende revision af de fælleseuropæiske standarder eurocodes. 

Legionella

Legionærsygdom er en alvorlig lungebetændelse, forårsaget af bakterien Legionella. Sygdommen der kan være livsfarlig specielt for ældre eller mennesker med svækket immunforsvar.

Sikre og sunde bygninger

Social- og Boligstyrelsen fastsætter regler og gennemfører initiativer, som kan skabe sikre og sunde bygninger.

Byggeriets digitalisering

Strategien for digitalt byggeri skal være med til at fremme udviklingen og øge digitalisering i byggeriet.

Gebyrer og afgifter

Social- og Boligstyrelsens tilsyn med byggeområdet er finansieret via gebyrer og afgifter. Læs mere her.

Tilgængelighed i byggeri

Tilgængelighed i byggeri reguleres i byggeloven. Her fremgår det af lovens formålsparagraf at loven bl.a. skal fremme handicaptilgængelig indretning af bebyggelse.

Christiania

Christiania er et grønt og bilfrit kvarter i København med plads til at leve på en anden måde inden for lovgivningens almindelige regler. Læs mere her.

Alt om EPD'er

Social- og Boligstyrelsen har i samarbejde med Rambøll udarbejdet en række informationsmaterialer om EPD’er på byggevarer, som du kan finde her på siden.

Materialer og dokumenter

Her kan du finde og søge mellem materialer og dokumenter på byggeriområdet. 

Udgivelser

Her kan du finde og søge mellem udgivelser på byggeriområdet.