Byggeriets regler

Byggeriet i Danmark reguleres primært af byggeloven og bygningsreglementet. Byggeloven er den rammelov, som formulerer det overordnede formål med lovgivningen på byggeområdet. Byggeloven indeholder desuden reglerne om byggeskadeforsikring og om markedskontrol med byggevarer.