Mestring og håndtering af funktionelle udfordringer

Viden og dialog om særlige funktionelle udfordringer og behov, og hvordan de kan mestres og håndteres på jobbet, kan hjælpe den enkeltes deltagelse i beskæftigelse. Dem kan du læse om her.

Det kan understøtte deltagelse i beskæftigelse og arbejdsfællesskabet på arbejdspladsen, at der udover grundigt kendskab til den enkeltes faglige kompetencer, også er kendskab til de særlige funktionelle udfordringer og behov, der måtte være, og hvordan de kan imødekommes. 

Den enkeltes behov for støtte for at kunne udfolde sit potentiale bedst muligt i et job vil altid bero på dialog og vurdering i et samarbejde mellem borger, jobcenter og arbejdsgiver. 

Oplevelser af funktionelle udfordringer ved fx autisme er forskellig fra person til person. Så det er ikke sikkert, at en person, der identificerer sig med autisme eller har en autismediagnose, genkender alle de beskrevne udfordringer.

Omvendt kan det også være, at en person genkender nogle af de beskrevne udfordringer, selvom vedkommende identificerer sig med et andet handicap. Platformen kan derfor være relevant for flere og på tværs af de beskrevne funktionelle udfordringer.

Platformen er ikke udtømmende i forhold til at præsentere funktionelle udfordringer, der kan have betydning for beskæftigelse. Desuden vil de beskrevne udfordringer ofte kunne optræde i kombinationer.

Læs om baggrunden for platformen og de specifikke handicap

Se filmen, hvor forskellige arbejdsgivere fortæller om deres forestillinger om mennesker med handicap. 

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent