Social- og Boligstyrelsens auditfunktion

Auditfunktionen er en enhed i Social- og Boligstyrelsen, der understøtter de fem kommunale socialtilsyn i deres arbejde med at godkende og føre tilsyn med kvaliteten af plejefamilier og sociale tilbud.

Fem kommunale socialtilsyn

I hver region er én kommune ansvarlig for at godkende og føre tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier omfattet af lov om socialtilsyn.

Lovgivning for socialtilsyn

Formålet med lov om socialtilsyn er at sikre, at borgerne får en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter serviceloven.

Håndbog til socialtilsyn

Anbefalinger til et ensartet og systematisk tilsyn

Årsrapporter

Social- og Boligstyrelsens årsrapport om socialtilsynet