Efterværn

For udsatte unge og i særlig grad for unge, der har været anbragt uden for hjemmet, kan overgangen til voksenlivet give særlige udfordringer. Mange anbragte unge har, når de bliver 18 år, og anbringelsen ophører, stadig så store problemer, at de har vanskeligt ved at klare overgangen til et velfungerende voksenliv uden støtte.

Få rådgivning om støtte til unge

Social- og Boligstyrelsen tilbyder gratis rådgivningsforløb med fokus på faglig og strategisk ledelse inden for ungestøtteområdet.

Udgivelser om støtte til unge

Her kan du finde udgivelser fra Social- og Boligstyrelsen, som omhandler efterværn.